WELCOME TO VISANHAT.VN

Điều khoản là những quy định mà chúng tôi đưa ra làm nguyên tắc hoạt động của đơn vị, đồng thời để khách hàng có cái nhìn kỹ càng hơn, yên tâm hơn về cách thức hoạt động của Visanhat.

1. Chính sách thay đổi.

Trong trường hợp xét thấy cần phải thay đổi, bổ sung một số điều khoản trong danh sách, chúng tôi sẽ thay đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh mà không bắt buộc phải thông báo cho khách hàng. Điều khoản được thay đổi sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của những điều khoản khác.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Visa Nhật tức là bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản sẵn có và điều khoản sửa đổi, bổ sung.

2. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật đối với trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ, truy cập website Visanhat và mất mát, về dữ liệu, thông tin, phần mềm, âm thanh, hình ảnh,… và các tổn thất khác. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ sau khi đã chấp nhận sự cố về rủi ro nếu có.

Dịch vụ được cung cấp hoạt động dựa trên nguyên tắc không bảo hành. Các dịch vụ của Visanhat không đảm bảo rằng tất cả sẽ đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng, thõa mãn hết sự lựa chọn của khách hàng. Chính vì vậy mà khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ, có nghĩa là bạn đồng ý với những dịch vụ sẵn có của Visanhat.

3. Quy định khi sử dụng dịch vụ

Khi bắt đầu ký kết sử dụng dịch vụ, bạn cần phải đồng ý với những điều kiện sau:

         Đóng phí đầy đủ, đúng thời gian quy định.

         Sử dụng dịch vụ trên tình thần tự nguyện

         Hai bên ký kết khi đã đồng ý với những điều khoản đã có.

         Nếu có tranh chấp, hai bên phải hòa giải bằng biện pháp thương lượng.

         Sự hợp tác của 2 bên không vi phạm pháp luật, tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

4. Quy định về đăng kí và sử dụng tài khoản

Bạn cần xác nhận rằng bạn đã thông qua các điều khoản và đồng ý với những điều khoản chúng tôi đã đưa ra. Chấp nhận sự ràng buộc với những điều khoản mà chúng tôi đưa ra. 

Trong một vài trường hợp chúng tôi có sự thay đổi điều khoản mà không thông báo với bạn, tuy nhiên sự thay đổi đó là để hướng đến những mục đích hoàn thiện tốt nhất nội dung các quy định và đáp ứng tối đa sự tiện dụng và hiệu quả khi bạn sử dụng các dịch vụ cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của chúng tôi khi cung cấp các dịch vụ. Chúng tôi khuyến nghị  bạn thường xuyên kiểm tra điều khoản sử dụng để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

5. Bảo vệ quyền sở hữu

Chúng tôi yêu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ bảo vệ sự riêng tư, tính độc quyền của các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, vì vậy mà rất mong sẽ có được sự tôn trọng về quyền sở hữu của tất cả mọi khách hàng.

6. Điều khoản khác

         Thõa thuận giữa 2 bên:

Hai bên đi đến ký kết cung – cầu dựa trên tinh thần tự nguyện, không có sự ép buộc từ đối phương hay bên thứ 3. Sự ký kết diễn ra khi cả 2 đã nghiên cứu kỹ yêu cầu của đối phương và đống ý với những điều khoản được đưa ra.

Hai bên có thể thõa thuận để đưa ra một số sự thay đổi để phù hợp hơn với điều kiện và hoàn cảnh của bản thân nếu cho phép.

         Chấm dứt

Cả 2 sẽ chấm dứt việc hợp tác khi 1 trong 2 trường hợp xảy ra:

+ Bên chúng tôi: Khi bạn vi phạm điều khoản, vi phạm pháp luật hoặc có phán quyết từ tòa án nhân dân,..chúng tôi sẽ có quyền được hủy bó ký kết và chấm dứt quan hệ với khách hàng.

+ Bên khách hàng: Khi bạn yêu cầu chấm dứt, không sử dụng dịch vụ nữa.